ContourdeTwern wordt sponsor!

“Iedereen telt mee, iedereen doet mee” is het motto van CountourdeTwern uit Tilburg.

Bestuurder Gon Mevis: “We vinden wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sociaal werk dan ook belangrijk. Het verhoogt de geloofwaardigheid en kwaliteit van ons werk en het versterkt de positie van sociaal werk in het sociaal domein.”

Momenteel zijn 2 onderzoekers, die verbonden zijn aan ContourdeTwern, actief in de academische werkplaats Sociaal Werk. Wilma Numans werkt aan een promotieonderzoek naar maatschappelijke kwetsbaarheid en Jenny Zwijnenberg aan een onderzoek naar vangnetwerken. Deze onderzoeken zullen ook voortgezet worden tijdens de 2e termijn van onze leerstoel/academische werkplaats Sociaal Werk.

ContourdeTwern verbindt zich als Sympathisant aan de groep sponsoren van ons stichting.

ContourdeTwern werkt met passie en visie aan sociale veerkracht. “We vergroten de zelfredzaamheid van mensen door hun sociale netwerken te versterken en mogelijk te maken dat ze meedoen. Dit vergroot de samenredzaamheid van mensen. En wijken en buurten worden er vitaler en leefbaarder door. We zijn present en kijken altijd vanuit het perspectief van mensen zelf. Want persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling komt niet van buitenaf. Ons werk is mensenwerk.”