Categoriearchief: Uncategorized

Cynthia Boomkes gepromoveerd op Meiden werk

Afgelopen vrijdag 23 oktober heeft Cynthia Boomkens van onze Academische Werkplaats Sociaal Werk met verve haar PhD verdedigd aan de Tilburg University. Proficiat!

Hieronder een link naar de nodige info (en het PhD):

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/supporting-vulnerable-girls-in-shaping-their-lives-towards-a-subs/?_ga=2.114584449.702512350.1603717777-1861040467.1571921215

Artikel in Zorg+Welzijn over oratie Tine

Het artikel staat online: https://www.zorgwelzijn.nl/tine-van-regenmortel-met-een-wetenschappelijke-basis-wordt-het-sociaal-werk-sterker/ 

Het artikel is echter geplaatst als premium verhaal, dat betekent dat het speciaal voor abonnees van Zorg+Welzijn bedoeld is.

Ben je zelf geen abonnee en wil je het toch lezen? Dan kun je een gratis proefabonnement afsluiten van een week. Je kunt dan een week lang alle premium artikelen lezen en zit vervolgens nergens aan vast.

Tine draagt haar oratie op aan Margot Scholte

Op vrijdag 2 oktober as spreekt Tine in Tilburg haar oratie uit als Bijzonder Hoogleraar Sociaal Werk. Daarover later meer op deze website.

Tine draagt haar oratie op aan Margot Scholte (1963-2020), “een prachtige vrouw met veel betekenis voor sociaal werk”. Margot Scholte was onder meer werkzaam bij Movisie en lector Maatschappelijk Werk bij Hogeschool Inholland. Tevens is ze hoofdredacteur geweest van Maatwerk (nu Vakblad Sociaal Werk). Zij inspireerde velen met haar pleidooi voor een generalistische invulling van sociaal werk en voor een structurele aanpak van sociale problemen (Marie Kamphuislezing, 2019).

Oratie Tine Van Regenmortel op vrijdag 2 oktober as

Zoals al eerder aangekondigd op deze website zal op vrijdag 2 oktober om 16.15 uur de oratie van Tine Van Regenmortel plaatsvinden in de aula van de Cobbenhagen Building van de Tilburg University . Een belangrijke gebeurtenis en mijlpaal voor het streven van onze stichting om te komen tot een gewone leerstoel Sociaal Werk in Nederland.
U kunt bij de oratie in persoon aanwezig zijn of deelnemen aan een digitale stream via Youtube. Daarvoor zou de onderstaande link op dat moment moeten werken.
Wilt u zelf aanwezig zijn dat kunt u zich alleen deze week nog aanmelden bij Tranzo via Ingrid van Loon 013-4662969.

Jenny Zwijnenburg met 7 kerndiensten voor ouderen

Sociaal werkers zetten zich tijdens deze coronacrisis in om wijkbewoners en zeker de meest kwetsbare onder hen zo goed mogelijk te ondersteunen. In korte tijd hebben sociaal werkers hun werk zo ingericht dat zij mensen kunnen voorzien van wat zij nu nodig hebben. Praktische hulp, maar zeker ook sociaal contact in een eenzame tijd. In een digitale inspiratiesessie, georganiseerd door Krachtproef op 26 maart 2020, werd de kennis die 76 sociaal werkers in de afgelopen weken werkenderwijs hebben opgedaan, geïnventariseerd.

Lees hier over de 7 kerndiensten voor ouderen die uit deze inspiratiesessie voortkwamen.

Overpeinzingen van Tine over Corona

Lockdown niet voor iedereen

Het Latijnse ‘Corona’ betekent letterlijk ‘kroon’ of ‘krans’, met name een krans van licht rond de zon tijdens een volledige zonsverduistering. Coronawerkers brengen inderdaad verlichting in deze bijzondere virustijd. Graag wil ik alle mensen die in de zorg werken, in voedingswinkels, transport, die de veiligheid handhaven en zeker ook sociaal werkers een gouden kroon geven. Het mantra van ‘social distancing’ en ‘blijf in je kot’ is wetenschappelijk volledig verantwoord, maar evenzo worden deze ‘coronawerkers’ aangespoord om zich hier vooral niet aan te houden. En ze zijn ook massaal solidair om dit te doen, zelfs al is hun veiligheid niet volledig gegarandeerd (zie het gekende tekort aan beschermingsmateriaal).

Enerzijds worden fondsen opgericht en geld toegekend aan organisaties die mensen in armoede, dak- en thuislozen en mensen in bestaansonzekerheid ondersteunen, en ook aan organisaties van of voor professionals van de eerste lijn. Vrijwilligers dienen zich aan om te helpen. Schitterend! Anderzijds is er een discours waarbij in tijden van schaarste (hier van helpende handen, medische apparaten) andere keuzes dienen te worden gemaakt: rationele, meer gericht op ‘overleven’. Jong boven oud, gezond boven ziek, verzekerden boven niet-verzekerden etc. Ook het isoleren van ouderen en zieken, het scheiden van families en vrienden. Dit gaat in tegen het hart van sociaal werkers die net de meest kwetsbaren in onze samenleving willen beschermen, gaat in tegen een samenleving die sociale rechtvaardigheid en warme verbondenheid en solidariteit hoog in het vaandel dragen.

De ‘lockdown’ is niet voor alle burgers aan de orde. Wat met daklozen en ongedocumenteerden die geen huis hebben en voor gesloten deuren staan van hulpverlening. Wat met kansarme gezinnen zonder de nodige ICT om te zoomen, te skynetten of chatten met vrienden en online huistaken te maken. Lockdown voor gezinnen in crisis of in nood betekent mogelijk net gevaar voor hun veiligheid, voor hun ontwikkeling.

Deze overpeinzingen houden me bezig, een hoogleraar sociaal werk in afzondering. Ik ben me bewust van de luxe om door te kunnen werken, te lezen en te schrijven, online te vergaderen, veilig afgezonderd van onveilige situaties in een huis met de nodige ruimte en tuin. Er is veel contact met mijn medewerkers zowel van de Universiteit Leuven als de Tilburg University. Ieder zoekt zijn manier om met deze coronacrisis om te gaan, om gezin en thuiswerk zo goed mogelijk te combineren. Veerkracht en solidariteit zijn aanwezig en het besef dat de stille kracht van sociaal werkers en andere Coronawerkers er meer dan ooit toe doet!

Tine Van Regenmortel, 31 maart 2020.

 

van Eck, Van Regenmortel en Keuzenkamp over Schuldhulpverlening

De schulden- en armoedeproblematiek in Nederland is nog altijd groot. Dat vraagt van schuldhulpverleners niet alleen individuele benaderingen, maar ook dat ze ook structurele oorzaken van armoede en schulden aanklagen. Hun organisaties moeten hun signalen serieus nemen.

Lees het artikel hierover dat verscheen in Sociale Vraagstukken (3 maart 2020):
https://www.socialevraagstukken.nl/schulphulpverlener-moet-niet-alleen-verlichten-maar-ook-signaleren/

 

Miranda Rutenfrans-Stupar gepromoveerd!

Op vrijdag 29 november jl promoveerde Miranda Rutenfrans aan de Tilburg Universiteit op haar proefschrift “Social Participation of Homeless People”. Zij evalueerde “Verder Door Doen”, een interventie voor de ondersteuning en participatie van dak- en thuislozen. Tevens onderzocht zij enkele factoren die van invloed zijn op de primaire uitkomsten van deze interventie (namelijk maatschappelijke participatie, zelfregie en welzijn.

Miranda Rutenfrans-Stupar is als researcher verbonden aan SMO Breda. Daarnaast geeft zij les aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en aan de Avans Universiteit voor toegepaste wetenschap.

Haar indrukwekkende proefschrift is te verkrijgen via: m.rutenfrans-stupar@smobreda.nl .

Ook de Christelijke Hogeschool Ede ondersteunt 2e termijn

We zijn heel blij te kunnen melden dat de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) besloten heeft om de 2e termijn van de leerstoel en Academische Werkplaats Sociaal Werk financieel te gaan ondersteunen. Namens de CHE gaat dr. Martine Noordegraaf deelnemen aan de raad van sponsoren. Hieronder haar onderbouwing van deze beslissing.

“Sociaal werk theorie moet nog een eigen plek veroveren in het academisch landschap. De leerstoel is een onmisbaar baken geworden in de ontwikkeling van deze theorie. De
(promotie-)onderzoeken van de leerstoel zijn gericht op de doordenking van het vak, maar ook op de verbetering en verdere ontwikkeling hiervan. Deze praktijkgerichtheid siert de werkplaats, net als haar bereidheid tot samenwerking met de hogescholen waar sociaal werkers worden opgeleid.”

“Voor de CHE is Tilburg University dan ook een belangrijke samenwerkingspartner voor het professionaliseren van onze docenten middels promotieonderzoeken en voor het voeren van de dialoog over de kern en de toekomst van het sociaal werk. Voor ons is de relatie met aanverwante beroepen zoals die van therapeut en verpleegkundigen een belangrijk aandachtsgebied, net als het onderzoek naar (de ervaren) werkzaamheid van interventies.”