Nieuws overzicht

Afgelopen vrijdag 23 oktober heeft Cynthia Boomkens van onze Academische Werkplaats Sociaal Werk met verve haar PhD verdedigd aan de Tilburg University. Proficiat! Hieronder een link naar de nodige info (en het PhD): https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/supporting-vulnerable-girls-in-shaping-their-lives-towards-a-subs/?_ga=2.114584449.702512350.1603717777-1861040467.1571921215

Het artikel staat online: https://www.zorgwelzijn.nl/tine-van-regenmortel-met-een-wetenschappelijke-basis-wordt-het-sociaal-werk-sterker/  Het artikel is echter geplaatst als premium verhaal, dat betekent dat het speciaal voor abonnees van Zorg+Welzijn bedoeld is. Ben je zelf geen abonnee en wil je het toch lezen? Dan kun je een gratis proefabonnement afsluiten van een week. Je kunt dan een week lang alle premium artikelen lezen en zit vervolgens nergens aan vast.

Hieronder de link met de tekst van de inaugurele rede van Tine op 2 oktober jl ter aanvaarding van haar benoeming tot Bijzonder Hoogleraar Sociaal Werk aan de Tilburg University. TiU_200173_Oratie Tine Van Regenmortel-digitaal

Hieronder de link naar het persbericht over de inaugurale rede van Tine Van Regenmortel. https://www.tilburguniversity.edu/nl/sterk-sociaal-werk-vraagt-om-een-sterke-wetenschappelijke-basis De rede vindt a.s. vrijdag 2 oktober plaats om 16.15 uur en is via een livestream te volgen: https://vimeo.com/event/291476  

Op vrijdag 2 oktober as spreekt Tine in Tilburg haar oratie uit als Bijzonder Hoogleraar Sociaal Werk. Daarover later meer op deze website. Tine draagt haar oratie op aan Margot Scholte (1963-2020), “een prachtige vrouw met veel betekenis voor sociaal werk”. Margot Scholte was onder meer werkzaam bij Movisie en lector Maatschappelijk Werk bij Hogeschool […]

Zoals al eerder aangekondigd op deze website zal op vrijdag 2 oktober om 16.15 uur de oratie van Tine Van Regenmortel plaatsvinden in de aula van de Cobbenhagen Building van de Tilburg University . Een belangrijke gebeurtenis en mijlpaal voor het streven van onze stichting om te komen tot een gewone leerstoel Sociaal Werk in […]

Er is weer nieuws! Twee nieuwe bestuursleden waaronder een vertegenwoordiger van Divosa, Tine heeft twee nieuwe lidmaatschappen en onze onderzoekers publiceren hun bevindingen. Klik hier voor Nieuwsbrief van april 2020.

Sociaal werkers zetten zich tijdens deze coronacrisis in om wijkbewoners en zeker de meest kwetsbare onder hen zo goed mogelijk te ondersteunen. In korte tijd hebben sociaal werkers hun werk zo ingericht dat zij mensen kunnen voorzien van wat zij nu nodig hebben. Praktische hulp, maar zeker ook sociaal contact in een eenzame tijd. In […]

Goed nieuws voor onze academische werkplaats, maar vooral natuurlijk voor één van onze onderzoekers: Marcel van Eck. Samen met 2 andere professionals werd hij genomineerd als Sociaal Werker van het Jaar 2020. Complimenten! Zie voor meer informatie het artikel in het blad Sociaal Werk werkt!

Tine laat via allerlei media van zich horen. Zowel in internationale artikelen, presentaties op seminars en bij allerlei instellingen en door het bijdragen aan hoofdstukken in diverse boeken op het gebied van sociaal werk. Vaak ook in samenwerking met andere onderzoekers. Hieronder een link naar haar meest recente publicatieoverzicht. Publicatieoverzicht Tine(01_01_2018 – 31_12_2021)

Lockdown niet voor iedereen Het Latijnse ‘Corona’ betekent letterlijk ‘kroon’ of ‘krans’, met name een krans van licht rond de zon tijdens een volledige zonsverduistering. Coronawerkers brengen inderdaad verlichting in deze bijzondere virustijd. Graag wil ik alle mensen die in de zorg werken, in voedingswinkels, transport, die de veiligheid handhaven en zeker ook sociaal werkers […]

De schulden- en armoedeproblematiek in Nederland is nog altijd groot. Dat vraagt van schuldhulpverleners niet alleen individuele benaderingen, maar ook dat ze ook structurele oorzaken van armoede en schulden aanklagen. Hun organisaties moeten hun signalen serieus nemen. Lees het artikel hierover dat verscheen in Sociale Vraagstukken (3 maart 2020): https://www.socialevraagstukken.nl/schulphulpverlener-moet-niet-alleen-verlichten-maar-ook-signaleren/  

Hieronder de link naar onze Nieuwsbrief van januari 2020. U vindt er informatie over: de oratie en activiteiten van Tine Van Regenmortel de promotie van Miranda Rutenfrans onze nieuwe sponsor en lid van de Raad van Sponsoren: de Christelijke Hogeschool Ede Nieuwsbrief januari 2020

Op vrijdag 29 november jl promoveerde Miranda Rutenfrans aan de Tilburg Universiteit op haar proefschrift “Social Participation of Homeless People”. Zij evalueerde “Verder Door Doen”, een interventie voor de ondersteuning en participatie van dak- en thuislozen. Tevens onderzocht zij enkele factoren die van invloed zijn op de primaire uitkomsten van deze interventie (namelijk maatschappelijke participatie, […]

We zijn heel blij te kunnen melden dat de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) besloten heeft om de 2e termijn van de leerstoel en Academische Werkplaats Sociaal Werk financieel te gaan ondersteunen. Namens de CHE gaat dr. Martine Noordegraaf deelnemen aan de raad van sponsoren. Hieronder haar onderbouwing van deze beslissing. “Sociaal werk theorie moet nog […]

Hieronder vindt u de link naar onze Nieuwsbrief van oktober 2019 met daarin een reflectie op de Lustrumconferentie van 5 juli j.l.. Ook verheugen wij ons op de benoeming van Tine Van Regenmortel per 1 juli 2019 tot Bijzonder hoogleraar Sociaal Werk en bedanken wij prof.dr. René Schalk voor zijn geweldige inzet tijdens de 1e […]

Op 5 september jongstleden sprak Tine Van Regenmortel tijdens het jubileumsymposium van ContourdeTwern over de sociaal werker als bruggenbouwer. Haar devies: “Ga allianties aan, ook met harde sectoren. En werk soms buiten de lijntjes om, wees creatief. En beschouw de wetenschap daarbij als partner*.” Klik hier voor meer informatie over de inspirerende bijdragen op deze dag.

Onlangs werd Tine geïnterviewd door het blad Zorg + Welzijn naar aanleiding van haar benoeming als bijzonder hoogleraar, over haar visie met betrekking tot de zorg in Nederland. Klik hier om het artikel te lezen.

Vandaag is officieel bekendgemaakt dat Tine benoemd is tot Bijzonder Hoogleraar Sociaal Werk. Klik op de link hieronder voor het persbericht. https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/persberichten/tine-van-regenmortel-hoogleraar-sociaal-werk 

Eind juni ontvingen wij bericht dat het College van Bestuur van de Tilburg University heeft ingestemd met de benoeming van prof. dr. Tine Van Regenmortel als hoogleraar van onze Bijzondere Leerstoel Sociaal Werk. Tine zal per 1 juli 2019 voor een periode van 5 jaar prof. dr. René Schalk vervangen. René heeft zich enorm ingezet om […]