Nieuws overzicht

Een gesprek over de sociale eisen van deze tijd, het (on)vermogen van de mens om het leven naar zijn hand te zetten en de rol van de sociaal werker hierin. Gesprekspartner Hans van Ewijk is emeritus hoogleraar Sociaal Werk Theorie aan de Universiteit van Humanistiek te Utrecht. Klik hiervoor op de onderstaande link: https://podcastluisteren.nl/ep/De-Regisseur-De-essentie-van-sociaal-werk  

Op 10 maart jl verdedigde Max Huber, lid van onze academische werkplaats, succesvol en met verve zijn proefschrift Sailing on selfmanagement. Organizing empowerment in an institutional setting. Klik hier voor meer informatie.

Vandaag promoveert Els van Gils aan de Tilburg University op basis van haar proefschrift  Matchmaking in the volunteer market: Challenges and opportunities for improving volunteer brokerage by volunteer centres.   Klik hier voor haar thesis.

Op 10 december werd de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Overleg overhandigd aan Marieke Kleiboer, directeur DMO van het ministerie van VWS. Ook onze academische werkplaats is één van de adopters van deze agenda en draagt daaraan bij. Nieuwsbericht Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk De Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk

Vandaag verschijnt het artikel over het belang van het academiseren van sociaal werk van Tine Van Regenmortel op de website van www.socialevraagstukken.nl. Klik hier voor de link.

Marcel van Eck is één van de drie sociaal werkers van het jaar en komt regelmatig in de pers. Hieronder zijn meest recente artikel in de rubriek Sterk blijven in je vak van Sociaal Werk werkt! https://www.sociaalwerk-werkt.nl/sterk-blijven-je-vak/marcel-van-eck

Afgelopen vrijdag 23 oktober heeft Cynthia Boomkens van onze Academische Werkplaats Sociaal Werk met verve haar PhD verdedigd aan de Tilburg University. Proficiat! Hieronder een link naar de nodige info (en het PhD): https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/supporting-vulnerable-girls-in-shaping-their-lives-towards-a-subs/?_ga=2.114584449.702512350.1603717777-1861040467.1571921215

Het artikel staat online: https://www.zorgwelzijn.nl/tine-van-regenmortel-met-een-wetenschappelijke-basis-wordt-het-sociaal-werk-sterker/  Het artikel is echter geplaatst als premium verhaal, dat betekent dat het speciaal voor abonnees van Zorg+Welzijn bedoeld is. Ben je zelf geen abonnee en wil je het toch lezen? Dan kun je een gratis proefabonnement afsluiten van een week. Je kunt dan een week lang alle premium artikelen lezen en zit vervolgens nergens aan vast.

Hieronder de link met de tekst van de inaugurele rede van Tine op 2 oktober jl ter aanvaarding van haar benoeming tot Bijzonder Hoogleraar Sociaal Werk aan de Tilburg University. TiU_200173_Oratie Tine Van Regenmortel-digitaal

Hieronder de link naar het persbericht over de inaugurale rede van Tine Van Regenmortel. https://www.tilburguniversity.edu/nl/sterk-sociaal-werk-vraagt-om-een-sterke-wetenschappelijke-basis De rede vindt a.s. vrijdag 2 oktober plaats om 16.15 uur en is via een livestream te volgen: https://vimeo.com/event/291476  

Op vrijdag 2 oktober as spreekt Tine in Tilburg haar oratie uit als Bijzonder Hoogleraar Sociaal Werk. Daarover later meer op deze website. Tine draagt haar oratie op aan Margot Scholte (1963-2020), “een prachtige vrouw met veel betekenis voor sociaal werk”. Margot Scholte was onder meer werkzaam bij Movisie en lector Maatschappelijk Werk bij Hogeschool […]

Zoals al eerder aangekondigd op deze website zal op vrijdag 2 oktober om 16.15 uur de oratie van Tine Van Regenmortel plaatsvinden in de aula van de Cobbenhagen Building van de Tilburg University . Een belangrijke gebeurtenis en mijlpaal voor het streven van onze stichting om te komen tot een gewone leerstoel Sociaal Werk in […]

Er is weer nieuws! Twee nieuwe bestuursleden waaronder een vertegenwoordiger van Divosa, Tine heeft twee nieuwe lidmaatschappen en onze onderzoekers publiceren hun bevindingen. Klik hier voor Nieuwsbrief van april 2020.

Sociaal werkers zetten zich tijdens deze coronacrisis in om wijkbewoners en zeker de meest kwetsbare onder hen zo goed mogelijk te ondersteunen. In korte tijd hebben sociaal werkers hun werk zo ingericht dat zij mensen kunnen voorzien van wat zij nu nodig hebben. Praktische hulp, maar zeker ook sociaal contact in een eenzame tijd. In […]

Goed nieuws voor onze academische werkplaats, maar vooral natuurlijk voor één van onze onderzoekers: Marcel van Eck. Samen met 2 andere professionals werd hij genomineerd als Sociaal Werker van het Jaar 2020. Complimenten! Zie voor meer informatie het artikel in het blad Sociaal Werk werkt!

Tine laat via allerlei media van zich horen. Zowel in internationale artikelen, presentaties op seminars en bij allerlei instellingen en door het bijdragen aan hoofdstukken in diverse boeken op het gebied van sociaal werk. Vaak ook in samenwerking met andere onderzoekers. Hieronder een link naar haar meest recente publicatieoverzicht. Publicatieoverzicht Tine(01_01_2018 – 31_12_2021)

Lockdown niet voor iedereen Het Latijnse ‘Corona’ betekent letterlijk ‘kroon’ of ‘krans’, met name een krans van licht rond de zon tijdens een volledige zonsverduistering. Coronawerkers brengen inderdaad verlichting in deze bijzondere virustijd. Graag wil ik alle mensen die in de zorg werken, in voedingswinkels, transport, die de veiligheid handhaven en zeker ook sociaal werkers […]

De schulden- en armoedeproblematiek in Nederland is nog altijd groot. Dat vraagt van schuldhulpverleners niet alleen individuele benaderingen, maar ook dat ze ook structurele oorzaken van armoede en schulden aanklagen. Hun organisaties moeten hun signalen serieus nemen. Lees het artikel hierover dat verscheen in Sociale Vraagstukken (3 maart 2020): https://www.socialevraagstukken.nl/schulphulpverlener-moet-niet-alleen-verlichten-maar-ook-signaleren/  

Hieronder de link naar onze Nieuwsbrief van januari 2020. U vindt er informatie over: de oratie en activiteiten van Tine Van Regenmortel de promotie van Miranda Rutenfrans onze nieuwe sponsor en lid van de Raad van Sponsoren: de Christelijke Hogeschool Ede Nieuwsbrief januari 2020

Op vrijdag 29 november jl promoveerde Miranda Rutenfrans aan de Tilburg Universiteit op haar proefschrift “Social Participation of Homeless People”. Zij evalueerde “Verder Door Doen”, een interventie voor de ondersteuning en participatie van dak- en thuislozen. Tevens onderzocht zij enkele factoren die van invloed zijn op de primaire uitkomsten van deze interventie (namelijk maatschappelijke participatie, […]