Nieuws overzicht

Het Tranzo jaarverslag 2020 is uit! Lees o.a. het interview: ‘Kennis die er toe doet’, of bekijk een greep uit de prachtige projecten vanuit onze Academische Werkplaatsen. Hieronder de link voor de digitale versie. https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/overtranzo/jaarverslagen

De Vereniging Hogescholen heeft op 21 mei jl. de externe commissie ingesteld voor de verkenning van de hbo-sector Hogere Sociale Studies (HSS). De verkenning vindt plaats aan de hand van vier thema’s: de identiteit van de sociale professional, innovatie in het sociale domein, de verbreding naar interprofessionele samenwerking met andere sectoren en Leven lang ontwikkelen […]

Hieronder vindt u de link naar de Nieuwsbrief van april 2021 van onze stichting. U vindt er informatie over Corona, nieuwe promovendi en calls, nieuwe samenwerkingsverbanden waaraan onze hoogleraar deelneemt en een overzicht van recente publicaties. Nieuwsbrief SSW apr 2021

Zoals gebruikelijk dient onze stichting jaarlijks te rapporteren over haar activiteiten in het voorgaande jaar en haar plannen voor het lopende jaar. Hieronder de links naar deze documenten. Jaarverslag 2020 Jaarplan SSW 2021

“Gezondheidsachterstanden van groepen Nederlanders hangen vaak samen met maatschappelijke problemen die langere tijd duren en elkaar kunnen versterken. Denk aan werkloosheid, een laag inkomen, schulden, een ongezonde leefomgeving en een gebrek aan sociale relaties. De wijk waar je geboren en getogen bent, maakt ook verschil.” Het zou een citaat uit ons jaarplan kunnen zijn, maar […]

Een gesprek over de sociale eisen van deze tijd, het (on)vermogen van de mens om het leven naar zijn hand te zetten en de rol van de sociaal werker hierin. Gesprekspartner Hans van Ewijk is emeritus hoogleraar Sociaal Werk Theorie aan de Universiteit van Humanistiek te Utrecht. Klik hiervoor op de onderstaande link: https://podcastluisteren.nl/ep/De-Regisseur-De-essentie-van-sociaal-werk  

Op 10 maart jl verdedigde Max Huber, lid van onze academische werkplaats, succesvol en met verve zijn proefschrift Sailing on selfmanagement. Organizing empowerment in an institutional setting. Klik hier voor meer informatie.

Vandaag promoveert Els van Gils aan de Tilburg University op basis van haar proefschrift  Matchmaking in the volunteer market: Challenges and opportunities for improving volunteer brokerage by volunteer centres.   Klik hier voor haar thesis.

Op 10 december werd de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Overleg overhandigd aan Marieke Kleiboer, directeur DMO van het ministerie van VWS. Ook onze academische werkplaats is één van de adopters van deze agenda en draagt daaraan bij. Nieuwsbericht Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk De Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk

Vandaag verschijnt het artikel over het belang van het academiseren van sociaal werk van Tine Van Regenmortel op de website van www.socialevraagstukken.nl. Klik hier voor de link.

Marcel van Eck is één van de drie sociaal werkers van het jaar en komt regelmatig in de pers. Hieronder zijn meest recente artikel in de rubriek Sterk blijven in je vak van Sociaal Werk werkt! https://www.sociaalwerk-werkt.nl/sterk-blijven-je-vak/marcel-van-eck

Afgelopen vrijdag 23 oktober heeft Cynthia Boomkens van onze Academische Werkplaats Sociaal Werk met verve haar PhD verdedigd aan de Tilburg University. Proficiat! Hieronder een link naar de nodige info (en het PhD): https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/supporting-vulnerable-girls-in-shaping-their-lives-towards-a-subs/?_ga=2.114584449.702512350.1603717777-1861040467.1571921215

Het artikel staat online: https://www.zorgwelzijn.nl/tine-van-regenmortel-met-een-wetenschappelijke-basis-wordt-het-sociaal-werk-sterker/  Het artikel is echter geplaatst als premium verhaal, dat betekent dat het speciaal voor abonnees van Zorg+Welzijn bedoeld is. Ben je zelf geen abonnee en wil je het toch lezen? Dan kun je een gratis proefabonnement afsluiten van een week. Je kunt dan een week lang alle premium artikelen lezen en zit vervolgens nergens aan vast.

Hieronder de link met de tekst van de inaugurele rede van Tine op 2 oktober jl ter aanvaarding van haar benoeming tot Bijzonder Hoogleraar Sociaal Werk aan de Tilburg University. TiU_200173_Oratie Tine Van Regenmortel-digitaal

Hieronder de link naar het persbericht over de inaugurale rede van Tine Van Regenmortel. https://www.tilburguniversity.edu/nl/sterk-sociaal-werk-vraagt-om-een-sterke-wetenschappelijke-basis De rede vindt a.s. vrijdag 2 oktober plaats om 16.15 uur en is via een livestream te volgen: https://vimeo.com/event/291476  

Op vrijdag 2 oktober as spreekt Tine in Tilburg haar oratie uit als Bijzonder Hoogleraar Sociaal Werk. Daarover later meer op deze website. Tine draagt haar oratie op aan Margot Scholte (1963-2020), “een prachtige vrouw met veel betekenis voor sociaal werk”. Margot Scholte was onder meer werkzaam bij Movisie en lector Maatschappelijk Werk bij Hogeschool […]

Zoals al eerder aangekondigd op deze website zal op vrijdag 2 oktober om 16.15 uur de oratie van Tine Van Regenmortel plaatsvinden in de aula van de Cobbenhagen Building van de Tilburg University . Een belangrijke gebeurtenis en mijlpaal voor het streven van onze stichting om te komen tot een gewone leerstoel Sociaal Werk in […]

Er is weer nieuws! Twee nieuwe bestuursleden waaronder een vertegenwoordiger van Divosa, Tine heeft twee nieuwe lidmaatschappen en onze onderzoekers publiceren hun bevindingen. Klik hier voor Nieuwsbrief van april 2020.

Sociaal werkers zetten zich tijdens deze coronacrisis in om wijkbewoners en zeker de meest kwetsbare onder hen zo goed mogelijk te ondersteunen. In korte tijd hebben sociaal werkers hun werk zo ingericht dat zij mensen kunnen voorzien van wat zij nu nodig hebben. Praktische hulp, maar zeker ook sociaal contact in een eenzame tijd. In […]

Goed nieuws voor onze academische werkplaats, maar vooral natuurlijk voor één van onze onderzoekers: Marcel van Eck. Samen met 2 andere professionals werd hij genomineerd als Sociaal Werker van het Jaar 2020. Complimenten! Zie voor meer informatie het artikel in het blad Sociaal Werk werkt!