Categorie archief: Uncategorized

U bent uitgenodigd voor 15 juni!

Op vrijdag 15 juni aanstaande zullen de leerstoel Sociaal Werk en de Academische Werkplaats Sociaal Werk zich presenteren. De stand van zaken na 4 jaar: welke onderzoeksprojecten lopen er momenteel, wat betekenen deze voor de praktijk, welke richting gaan we verder uit? Graag geven we u een kijk op onze stand van zaken en nodigen we u uit om met ons in dialoog te gaan. Zowel onderzoekers als praktijk- en beleidsmensen komen aan bod.

Reserveer dus vrijdag 15 juni 2018 in uw agenda!
Locatie: S8-Paviljoen Simon Building, Tilburg University
Tijdstip: 9.30 – 17.00 uur inclusief lunch en receptie

Gelieve uw aanwezigheid voor 1 juni te bevestigen bij Ingrid van Loon: I.vanLoon@uvt.nl

UITNODIGING Invitational Conference Sociaal Werk

Programma Invitational Conference 15 juni 2018

ZonMw goedkeuring voor onderzoek

Goed nieuws! Het onderzoeksvoorstel dat Carla Nouwen, onderzoeker bij onze leerstoel, deed bij ZonMw is goedgekeurd door de commissie Vakkundig aan het Werk. De gevraagde subsidie van 24 maanden wordt toegekend.

De titel van haar onderzoek is: Een meervoudige casestudy naar de effecten van de integrale aanpak door sociale (wijk)teams, WerkBedrijf en gemeentelijke afdeling lnkomen in gemeente Nijmegen en regiogemeenten Beuningen en Druten.

Tine gaat onderzoek over ouderen promoten.

Op 5 december jl. is in Leuven de be.Source leerstoel ‘Empowerment of underprivileged elderly’ gestart bij het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA). Tine Van Regenmortel nam daartoe de oorkonde in ontvangst. Deze leerstoel heeft als doel om onderzoek over ouderen in de samenleving te promoten, met bijzondere aandacht voor ouderen die financiële moeilijkheden hebben.

De behoefte is meer evidence-based data te verzamelen over de psychosociale-aspecten van ouderen (bv over eenzaamheid). Het streven is een positiever imago van ouderen en meer sociale solidariteit in de samenleving te bewerkstelligen door partnerschap tussen wetenschap, praktijk, beleid en doelgroep.

Wel.kom treedt toe als Sympathisant

Wel.kom is een welzijnsorganisatie die actief is in Venlo, Roermond en Beesel. Zij ondersteunen kinderen en hun ouders, jongeren, ouderen, migranten en vrijwilligers. Met diverse samenwerkingspartners zorgen zij ervoor dat wijken levendig en leefbaar zijn. Zie ook hun website op www.welkom.nu .

Wel.kom heeft besloten onze leerstoel/academische werkplaats financieel te ondersteunen vanaf 1 juli 2017 als Sympathisant.

 

Movisie treedt toe als lid van de Raad van Sponsoren!

We zijn zeer blij te kunnen melden dat per 1 juli 2017 Movisie is toegetreden als lid van onze Raad van Sponsoren! Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesburo voor het sociale domein. De 150 experts die daar werken ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken. De samenwerking met onze leerstoel/academische werkplaats wordt dan ook gezien als een duidelijke versterking van het onderzoek en de kennisdeling in Nederland ten aanzien van sociaal werk.

Dr. Saskia Keuzenkamp, directeur van Movisie gaf aan enthousiast te willen gaan samenwerken om de verbintenis zo productief mogelijk te laten zijn en elkaars mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten.

Sociaal Werker van het jaar

Op 14 maart 2018 wordt bekend wie de nieuwe Sociaal Werker 2018 wordt! Daarvoor kunnen kandidaten aangemeld worden. Maar wat zijn nu dé eigenschappen die een goede sociaal werker behoort te hebben? In het blad Zorg & Welzijn van november 2017 geven 5 deskundigen, waaronder Tine Van Regenmortel, daarover hun mening.

Sociaal Werker van het jaar

SWON en NIM zijn samen: Sterker sociaal werk

Een ‘sterke’, brede regionale welzijnsorganisatie

Met de fusie is een sterke, brede regionale welzijnsorganisatie ontstaan.
Sterker sociaal werk biedt mensen van nul tot honderd-plus het vooruitzicht om (weer) sterker te worden. Zij ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Zodat mensen zichzelf – thuis, op school, op het werk of in contacten met anderen – weer sterker voelen en zich beter kunnen redden. Op eigen kracht of met ondersteuning van Sterker of van het eigen netwerk.

Sterker sociaal werk biedt de gezamenlijke diensten van voorheen NIM en Swon. Samengevat bieden zij hulp en ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld (school)maatschappelijk werk, coaching en gespreksgroepen, ondersteuning voor mensen met een beperking, (vrijwilligers)diensten, ouderenadvies, mantelzorgondersteuning en dagbesteding. Daarnaast is Sterker sociaal werk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de Sociale Wijkteams in Nijmegen en vanaf 2018 voor de Vraagwijzer in West Maas en Waal.

U vindt Sterker sociaal werk op: www.sterker.nl en telefoonnummer 088 – 001 13 33.

Hieronder hun Corporate brochure

Corporate brochure Sterker sociaal werk

Tilburg University bereidt master Gezondheid en Welzijn voor

Op 30 juni 2017 riep Sociaal Werk Nederland de gemeente Goirle in Brabant uit tot Gouden Sociale Gemeente. Zie het bijgaande artikel. Tijdens deze uitreiking onderstreepte Hoogleraar Sociaal Werk René Schalk hoe belangrijk het verbinden met kwetsbare burgers is. Ook gaf hij prijs dat deTU bezig is met de voorbereiding van een Master Gezondheid en Welzijn. De start daarvan is voorzien in 2018/2019.

Goirle is Goud

Tine spreekt over het versterken van de sociale basis infrastructuur.

Op woensdag 3 mei aanstaande organiseert Movisie in samenwerking met de NDSD en Sociaal Werk Nederland een discussiemiddag met als thema: “De kracht versterken van onze sociale basis infrastructuur”. Tine Van regenmortel zal samen met 8 anderen deelnemen aan de discussie.

Klik hieronder voor de uitnodiging.

Uitnodiging De kracht versterken van onze sociale basis infrastructuur (002)