Academische werkplaats

De Academische Werkplaats Sociaal Werk
Professor dr. Tine Van Regenmortel

Foto van Tine

Naast de leerstoel Sociaal werk, die bezet wordt door Prof. dr. René Schalk, is per 1 juli 2014 ook de Academische Werkplaats Sociaal Werk van start gegaan bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg University. Deze werkplaats wordt geleid door Tine Van Regenmortel die daartoe vanuit de Universiteit Leuven voor 2 dagen per week gedetacheerd wordt bij de Tilburg University. Naast de leerstoel, wordt ook deze werkplaats voor een periode van 5 jaar gefinancierd door de Stichting Sociaal Werk.

Binnen de Academische Werkplaats Sociaal Werk wordt het sociaal werk beter onderbouwd vanuit zowel theorie als praktijk, onder meer door de opbrengst van het maatschappelijk werk te onderzoeken en door de onderzoeksactiviteiten van hogescholen en universiteiten met elkaar te verbinden. Met de onderzoeksresultaten kan uiteindelijk de efficiëntie en effectiviteit van het sociaal werk worden verbeterd. Zie voor meer informatie over de Academische Werkplaats:
http://www.tilburguniversity.edu/tranzo/academischewerkplaatsen/Sociaal-Werk/

U kunt Tine bereiken via haar mailadres: Tine.VanRegenmortel@kuleuven.be .

Publicaties

“Empowerment Research, a critical friend for social work practitioners” Regenmortel Van T., Steenssens K, Steens R. Journal of Social Intervention: Theory and Practice – 2016 – Volume 25, Issue 3, pp. 4–23 http://doi.org/10.18352/jsi.493

Janssen, B., Snoeren, M., Regenmortel, T. van, & Abma, T. (2015).  Working towards integrated community care for older people: Empowering organizational features from a professional perspective. Health Policy, 119(1), 1-8.

Sprinkhuizen, A., Van Regenmortel, T. (2015). Back to the future of social work: the empirical construction of craftsmanship in generalist social work practice in a transformational context. European Conference for Social Work Research. Llublajana, 22-24 april 2015.

Steens, R., Hermans, K., Van Regenmortel, T. (2015). Unpacking the complexity in practice (-research): the contribution of participant observation and a multistakeholder-perspective. European Conference for Social Work Research. Llubljana, 22-24 april 2015

Steens, R., Hermans, K., Van Regenmortel, T. (2015). Onderzoek versterkt praktijk. Academische werkplaats getuigt. Sociaal.Net, art.nr. http://sociaal.net/analyse-xl/onderzoek-versterkt-praktijk/.

Regenmortel, M.R.F. van (2015). Empowerment en (maatschappelijk) opvoeden. In C. Gravesteijn & M. Aartsma (Eds.), Meer dan opvoeden: Perspectieven op het werken met ouders. Bussum, Nederland: Coutinho, p.51-64

Regenmortel, M.R.F. Van (2015), Vangnet voor alle kwetsbare burgers, Gezond West-Brabant, 4e editie, GGD West-Brabant.

Regenmortel, M.R.F. Van, Schalk, R. (2015). Samen sterk voor sociaal werk. Over de academische werkplaats en leerstoel sociaal werk. Maatwerk, 4, p. 13-14

Regenmortel, M.R.F Van & Schalk R. (2015), ‘Sociaal werk moet anders in de samenleving’, voor www.socialevraagstukken.nl, 21 april 2015

Van Regenmortel T. (2015), ‘Empowerment en (maatschappelijk) opvoeden’, in ‘Gravesteijn C. & Aartsma M. (red.)., Meer dan opvoeden-Perspectieven op het werken met ouders’, Bussum: Uitgeverij Coutinho, p.51-64.

Van Regenmortel T. (2015), interview met publicatie in het online tijdschrift Gezond West-Brabant van de GGD West-Brabant, 4e editie ‘Vangnet voor alle kwetsbare burgers’, www.gezondwestbrabant.nl

Regenmortel, M.R.F Van (2015), De psychologische dimensie van armoede, Karakter: Tijdschrift van Wetenschap, nummer 51 (september), p.8-10. Academische Stichting Leuven

Steens, R., Hermans, K., Van Regenmortel, T. (2015). Onderzoek versterkt praktijk. Academische werkplaats getuigt. Sociaal.Net, art.nr. http://sociaal.net/analyse-xl/onderzoek-versterkt-praktijk/.

Professor dr. Tine Van Regenmortel (1961) studeerde klinische en ontwikkelingspsychologie en promoveerde aan de KU Leuven. Zij is verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen als hoogleraar Sociaal Werk en Sociaal Beleid en tevens hoofd van de Onderzoeksgroep ‘Armoede, maatschappelijke integratie en migratie’ bij het HIVA, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving aan de KU Leuven. Ze heeft uitgebreide expertise op het vlak van empowerment en sociaal werk. Ze is vertrouwd met praktijk- en beleidsgericht onderzoek dat gericht is op de inclusie van kwetsbare groepen. Kwaliteit van de hulp- en dienstverlening en methodiekontwikkeling vanuit het empowermentperspectief zijn hierbij kernthema’s.
(Tine.VanRegenmortel@kuleuven.be)

Logo Tranzo

Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Corine Schouten van Tilburg University, tel. 013 – 466 2993 / email
c.h.schouten@tilburguniversity.edu of met mevrouw Prof. dr. H. Dekkers voorzitter van de Stichting Sociaal Werk via info@stichtingsociaalwerk.nl of de gedelegeerd secretaris, tel. 0653-191625.